Turqisht
Shqip
Alenselii bardhë me njolla të kuqe në qafë
Allagjëbardhë e zi, kokën e bardhë dhe bishtin e përzier
Allpark i bardhë, me pika të kuqe apo të verdha në trup (tigër i kuq)
Alltanbashi bardhë me kokë të artë apo të kuqe
Bejazi bardhë
Bejazkanatlii zi, i përzier me pika të bardha
Boze kaltërt me pika të hirta
Bozjaki bardhë me njolla të kaltërta të punuara në qafë dhe në pjesët e shpinës
Dankalii bardhë me njolla të zeza në trup
Gjyki zbehtë në të argjendë apo me linja në krahë
Gjyk - Bejazkanatlii zbehtë- argjendë i përzier
Gjykliparki zbehtë në të kuqe (tigër)
Kapllankuq e bardhë, i përzier
Karakanati zi, me pika të bardha në kokë, qafë dhe krahë
Karapalli kuq
Kumëre kaltërt - kokën e bardhë dhe bishtin e përzier
Kurumi zi, me linja të zeza në krahë
Kurum - Baloshi zi, me baloshë të bardhë në kokë
Kurum - Bejazkuruklii zi bishtin e bardhë
Kurum - Saskanati zi, njërin krahë të përzier të bardhë
Lladike kaltërt - krahët e bardhë, bishtin e përzier
Mavëre kaltërt, me linja të zeza në krahë
Mavër - Beskuruklie kaltërt, me bishtë të bardhë
Mavër - Saskanate kaltërt, njërin krahë të përzier të bardhë
Mavër - Zejtinlie kaltërt, ulliri me kaftë të ndritshme
Mavijaki bardhë me njolla të kaltërta në qafë
Mavili - Karakanati bardhë me pika të kaltërta në kokë, qafë dhe krahë
Mavili -Gjyksparki zi me pika të bardha në qafë dhe gjoks
Maviliparki kaltërt me bishtë të bardhë me pika të bardha në kokë dhe krahë (tigër i kaltërt)
Mavishini kuq i qelt deri në të kaltërt, në qafë dhe shpinë
Nazi - Mavër e kaltërt - me pika
Palli kuq -i zbehtë e bardhë, i përzier 
Pensetlii bardhë me pika të zeza në qafë
Qelevire kaltërt-hirtë, kaltërt - zi, kaltërt - argjendë (tigër i kaltërt)
Qupelibardhë e zi, me vathë të zi
Quprii zi, me pika të bardha në gjoks
Ququklii zi me vija të bardha përfundi syve
Qylqokolladë
Saqinëi bardhë me kurorë me ngjyrë ( të kaltërt, të zi apo të kuqe) përreth qafës 
Senselii bardhë me njolla të zeza në qafë
Siali Parki zi, me pika të bardha në kokë dhe krahë (tigër i zi)
Tenelii zi, i përzier me pika të bardha në kokë